يشتري Sticta
(العربية )
Kopen Sticta
(Nederlands )
Buy Sticta
(English )
خرید Sticta
(فارسی )
Acheter Sticta
(Français )
Kaufen Sticta
(Deutsch )
Membeli Sticta
(Bahasa Indonesia )
買う Sticta
(日本語 )
주문 Sticta
(한국어 )
Comprar Sticta
(Português )
Купить Sticta
(Русский )
Cumpăra Sticta
(Română )
Comprar Sticta
(Español )
Köp Sticta
(Svenska )
Kupiti Sticta
(Srpski - Српски )